RODO

Szanowny Państwo, 

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Salon Łazienek INSPIRA Rokicka Agnieszka Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług Salonu Łazienek INSPIRA Rokicka Agnieszka.
​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.
Informacja o ochronie danych osobowych
Salon Łazienek INSPIRA Rokicka Agnieszka 22-100 Chełm Al. 3 Maja 26, NIP 5631592248, zwany dalej INSPIRA  jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe które uzyskane zostały podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie trwania współpracy („Dane osobowe
), w szczególności:

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:


INSPIRA może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

  1. podmiotom, z którymi INSPIRA ma zawartą umowę współpracy, w celu realizacji łączącej nas umowy (np. wysyłki towaru pod wskazany adres), realizacji obowiązków INSPIRA przewidzianych prawem, ochrony praw INSPIRA zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu INSPIRA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;

W szczególności INSPIRA może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.
Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z INSPIRA umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez INSPIRA,

  1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

INSPIRA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt : Salon Łazienek INSPIRA Rokicka Agnieszka, tel; 825452500  lub mailowo pod adres: inspira@op.pl